Obserwuj nas na

Sylwia Fil

GE VERNOVA

Prelegent

Sylwia Fil – Senior Lean Leader, GE VERNOVA

Tytuł i opis prelekcji

Kulturowe wyzwania dla japońskiego stylu zarządzania – Panel dyskusyjny

Podczas panelu dyskusyjnego troje niezwykłych managerów z doświadczeniem międzykulturowym i międzynarodowym podejmie próbę odpowiedzenia na pytanie Czy sposób zarządzania Toyoty jest nadal aktualny? W końcu wymyślono go ponad 50 lat temu…

Zastanowimy się, czy pokora i uniżenie, słuchanie i zadawanie pytań stanowią o sile managera. Spojrzymy na rolę wartości w organizacji i znaczenie zaufania w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia. Zweryfikujemy, czy poprawnie definiujemy, czym jest szacunek. I jakie wyzwania, te wszystkie elementy, stawiają przed managerami.

Na koniec dowiemy się, gdzie bywać i które książki czytać, by jak najlepiej zrozumieć źródła systemu zarządzania Toyoty oraz, w jaki sposób zbudowały one siłę naszych dyskutantów.

 

Walizka managera, czyli co lider ciągłego doskonalenia powinien zabrać w podróż – Prelekcja

Szeroko rozumiany Lean Management to nie tylko „skrzynka narzędziowa” technik wypracowanych przez Toyotę. Dziś nowoczesny lider czerpie z metod doskonałości operacyjnej, wykraczającej poza „szczupłe zarządzanie: O tym, jak nie pogubić się wśród licznych metod i narzędzi ciągłego doskonalenia, opowie nam Sylwia.