Obserwuj nas na

Piotr Bielawski

LeanQ Team

Prelegent

Piotr Bielawski – Konsultant i Trener, LeanQ Team

Tytuł i opis warsztatu

Rola zaufania w firmie, czyli jak budować kulturę otwartości

Jeśli ktoś odpowie przecząco na chociaż jedno z poniższych pytań, to być może przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak zaufania pracowników do przełożonych i do siebie nawzajem. Czy w Twojej organizacji ludzie otwarcie przyznają się, że czegoś nie wiedzą, nie umieją, nie rozumieją? Czy dzielą się swoimi wątpliwościami? Czy zadają pytania, żeby lepiej zrozumieć temat? Czy dzielą się pomysłami? Kwestionują status quo?

Podczas warsztatu porozmawiamy o tym, jak budować kulturę otwartości, gdzie pracownicy są gotowi przyznawać się do błędów, informować o problemach i nieprawidłowościach, podawać prawdziwe, „niewygodne” dane, a nawet kwestionować „status quo”.