Obserwuj nas na

Leszek Kaczmarek

CNH Industrial Polska

Prelegent

Leszek Kaczmarek – Dyrektor Fabryki, CNH Industrial Polska

Tytuł i opis prelekcji

Perspektywa w Lean – studium przypadku

Moja przygoda z Lean zaczęła się zaraz po studiach: począwszy od pierwszej pracy, pierwszego stanowiska specjalisty związanego bezpośrednio z Continuous Improvement (bez doświadczenia) i po dwóch dekadach… nieustannie trwa nadal. Przez wszystkie lata kariery zawodowej, w różnych firmach, pracy na różnych stanowiskach z całą masą wspaniałych ludzi mogłem doświadczać zarówno wielu sukcesów i wielu… możliwości do doskonalenia. Chciałem się podzielić wybranymi spostrzeżeniami zbudowanymi na podstawie własnych doświadczeń na przestrzeni lat i różną perspektywą tego samego człowieka na różnych etapach rozwoju osobistego i dojrzałości. Mogą stać się wskazówką, punktem refleksji, potwierdzeniem, a może wręcz przeciwnie – niezależnie od tego czy ktoś jest specjalistą czy dyrektorem. Doświadczenia są różne, tak jak ludzie i ich perspektywa. Możliwość zrozumienia innych, przyjęcie innej perspektywy jest jednym z elementów rozwoju. Bez niego Lean nie istnieje.

Kulturowe wyzwania dla japońskiego stylu zarządzania – Panel dyskusyjny

Podczas panelu dyskusyjnego troje niezwykłych managerów z doświadczeniem międzykulturowym i międzynarodowym podejmie próbę odpowiedzenia na pytanie  Czy sposób zarządzania Toyoty jest nadal aktualny? W końcu wymyślono go ponad 50 lat temu…

Zastanowimy się czy pokora i uniżenie, słuchanie i zadawanie pytań stanowią o sile managera. Spojrzymy na rolę wartości w organizacji i znaczenie zaufania w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia. Zweryfikujemy czy poprawnie definiujemy czym jest szacunek. I jakie wyzwania, te wszystkie elementy, stawiają przed managerami.

Na koniec dowiemy się, gdzie bywać i które książki czytać by jak najlepiej zrozumieć źródła systemu zarządzania Toyoty oraz w jaki sposób zbudowały one siłę naszych dyskutantów.