Obserwuj nas na

Joanna Czerska

LeanQ Team

Prelegent

Joanna Czerska – Prezes Zarządu, LeanQ Team

Tytuł i opis prelekcji i warsztatu

Leanowiec Wszechmogący, czyli jak podciąć skrzydła człowiekowi od ciągłego doskonalenia – Prelekcja

Joasia opowie o dręczącym ja wciąż poczuciu, że coś z tym leanem robimy nie tak. O tym, że tak jest, wie w zasadzie cała leanowa społeczność. Joasi ma jednak wrażenie, że nie tylko mamy kłopot z leanem i leanowaniem, ale również z tym, w jakim położeniu stawiamy leanowca i jak leanowiec postrzega swoją rolę. A także, jak jego rola jest widziana przez kadrę menadżerską.

 

Kulturowe wyzwania dla japońskiego stylu zarządzania – Panel dyskusyjny

Podczas panelu dyskusyjnego troje niezwykłych managerów z doświadczeniem międzykulturowym i międzynarodowym podejmie próbę odpowiedzenia na pytanie  Czy sposób zarządzania Toyoty jest nadal aktualny? W końcu wymyślono go ponad 50 lat temu…

Zastanowimy się czy pokora i uniżenie, słuchanie i zadawanie pytań stanowią o sile managera. Spojrzymy na rolę wartości w organizacji i znaczenie zaufania w budowaniu kultury ciągłego doskonalenia. Zweryfikujemy czy poprawnie definiujemy czym jest szacunek. I jakie wyzwania, te wszystkie elementy, stawiają przed managerami.

Na koniec dowiemy się, gdzie bywać i które książki czytać by jak najlepiej zrozumieć źródła systemu zarządzania Toyoty oraz w jaki sposób zbudowały one siłę naszych dyskutantów.

 

Metoda FRIS® – „miękkie” wsparcie dla transformacji Lean w firmie – Warsztat

Metoda FRIS® w oparciu o wyniki badań naukowych, dostarcza informacji na temat różnych Stylów Myślenia – Zawodników, Wizjonerów, Partnerów i Badaczy. Sprawdziliśmy – to bardzo użyteczna wiedza także na polu leanowym. Pomaga, by łagodnie i „miękko” przejść przez transformację lean. Ułatwia przygotowanie ludzi na nadchodzące zmiany dbając też o potrzeby różnych osób w procesie transformacji.

Podczas warsztatu znajdziesz odpowiedzi na pytania czego potrzebują ludzie na etapie rozpoczęcia działań transformacyjnych oraz w trakcie ich realizacji. A także jak zwiększyć szansę na dobrą współpracę w procesie zmiany?