Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej organizowanej konferencji. Określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystania danych osobowych. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane gromadzimy i w jakim celu oraz informację na temat praw osób fizycznych

Kto kontroluje (przetwarza) Twoje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych zawartych na stronie www.leanpolakpotrafi.pl jest:

LeanQ Team Sp. z o.o., ul. Kolberga 13, 80-279 Gdańsk, NIP: 5842726243, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000408401.

W celu kontaktu z administratorem wyślij mail na adres biuro@lean.info.pl lub skontaktuj się listownie:

LeanQ Team Sp. z o.o., ul. Kolberga 13, 80-279 Gdańsk.

Formularz zgłoszenia

W czasie korzystania z naszej strony internetowej możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Podanie danych osobowych jest niezbędne, aby Administrator skontaktował się z Państwem, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia.  Podstawą przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dane, które potrzebujemy to: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

O ile nie wskazano inaczej, możemy również wykorzystywać dane w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem, aby przekazać informacje o działalności LeanQ Team sp z. o.o., usługach i wydarzeniach, oraz innych informacji, które mogą zainteresować użytkowników. Każdorazowo możesz zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji, stosując się do instrukcji podanych w komunikacji skierowanej do danej osoby lub poprzez kontakt z nami za pośrednictwem maila wysłanego na biuro@lean.info.pl.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (ang.cookies). Pliki „cookies” to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe, aby pomóc w zapewnieniu bardziej spersonalizowanej obsługi. Stosowanie plików cookies jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę.

Przed zarejestrowaniem się na naszej stronie, trzeba zaakceptować działanie plików cookies.W przypadku dezaktywacji tych plików, inne funkcje strony mogą nie działać prawidłowo. Po zakończeniu wizyty na stronie, można usunąć pliki cookies z „historii przeglądania” (pamięci cache).

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie dotyczącej plików cookies: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Odbiorcy danych

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, strony www Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, prawną i doradczą oraz świadczącym usługi kurierskie.

Odnośniki do innych stron

Na naszej stronie www.leanpolakpotrafi.pl mogą pojawić się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis LeanQ Team Sp z. o.o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Dostęp do danych osobowych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Masz prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie twoich danych osobowych narusza aktualne przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.