Konferencja rozpocznie się za:

Zapisz się

Polak potrafi! Lean w polskich realiach

Konferencja „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” to wydarzenie, które dostarczy aktualnych informacji i pozwoli wymienić się doświadczeniami związanymi z rozwojem koncepcji Lean Management w firmach funkcjonujących w polskiej kulturze. W programie spotkania przewidziano interaktywne prelekcje firm wdrażających doskonałość operacyjną, panele dyskusyjne i wystąpienia prowadzone przez praktyków dla praktyków.

Partnerzy konferencji

Konferencja współorganizowana jest przez LeanQ Team Sp. z o.o. oraz Fundację Lean Education, przy wsparciu autorów najpopularniejszych blogów związanych z ciągłym doskonaleniem, organizacji społecznych i mediów wspierających „szczupłe” zarządzanie w Polsce, a przede wszystkich polskich przedsiębiorstw, które doskonalą swoje firmy, adaptując na lokalny rynek japońską filozofię Kaizen i koncepcję Lean Management.

 • Poznasz drogę do doskonałości w firmach z polskimi korzeniami
 • Wymienisz się doświadczeniami, jak wdrażać lean na różnych obszarach firmy
 • Dowiesz się, jak Japończycy patrzą na nasze poprawianie efektywności w organizacji
 • Zdobędziesz inspiracje do wdrożeń w swojej firmie
 • Spotkasz ludzi z różnych branż, borykających się z takimi samymi problemami
 • Poczujesz powiew świeżości – spojrzysz na lean oczami młodych, przyszłych specjalistów
 • Odpowiesz sobie na pytanie – jak rozwijać kompetencje swoje i swoich pracowników?

 • Prezesów i Dyrektorów firm produkcyjnych, logistycznych i usługowych
 • HR Biznes Partnerów i Dyrektorów HR szukających inspiracji do rozwoju i angażowania pracowników
 • Szefów i Managerów dążących do doskonalenia swoich działów i firm
 • Właścicieli pragnących usprawniać procesy i likwidować marnotrawstwa w swoich firmach
 • Liderów Zespołów i Koordynatorów Lean pragnących wymienić się doświadczeniami

Lean w polskich realiach

– rzeczywiste przykłady wdrożeń w polskich firmach i instytucjach z plusami i minusami lokalnych adaptacji koncepcji Lean

Brak sprzedażowych prezentacji

– tylko merytoryczne wystąpienia pokazujące przykłady działania lean w Polsce, bez stoisk reklamowych i sprzedażowych

Interaktywna forma wystąpień

– dużo przykładów, wymiana doświadczeń, pytań i interakcji oraz budowania relacji między uczestnikami

Pierwsza „leanowa” konferencja na Pomorzu

– okazja, której jeszcze nie było, by poznać środowisko praktyków i entuzjastów leanu mieszkających oraz działających na Pomorzu

Program konferencji 2018. Program konferencji 2019 już wkrótce.

9.00-9.45 | Wstęp

9.45-10.15 | Polskie wdrażanie Lean z japońskiej perspektywy

LeanQ Team

10.15-10.45 | Prosty proces doskonalenia organizacji

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA

10.45-11.15 | Lean Leadership, czyli po co i jak rozwijać liderów?

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA

11.15-11.45 | Przerwa kawowa

11.45-12.45 | Co zrobić, by nowi pracownicy tak szybko nie odchodzili?

PANEL DYSKUSYJNY

11.45-12.45 | Wyzwania i problemy liderów zespołów produkcyjnych i usługowych?

PANEL DYSKUSYJNY

11.45-12.45 | Jak skutecznie wdrażać zmiany w organizacji?

PANEL DYSKUSYJNY

12.45-13.30| Lunch

13.30-14.00 | Młody Lean Lider, czyli Lean Thinking w młodzieżowym wydaniu

LEAN EDUCATION

14.00-14.30 | Siła rezultatów we współpracy z klientem

REWIT KSIĘGOWI I BIEGLI REWIDENCI

14.30-15.00 | Przerwa kawowa

15.00-15.30 | Okiełznać chaos, czyli doskonalenie w planowaniu i zarządzaniu zapasami

BLACK RED WHITE

15.30-16.00 | Lean jest dla ludzi

LEAN JEST DLA LUDZI

16.00-16.30 | Zakończenie

Propozycje paneli dyskusyjnych 2019.

1. Mój ERP nie działa!

Często mówimy: „Nasz ERP nie działa! Trzeba go zmienić na lepszy!” Niniejszy warsztat ma pomóc odpowiedzieć na pytanie: Czy na pewno potrzebujemy nowego systemu ERP, czy może innego systemu zarządzania tym co umieszczamy w najdroższym kalkulatorze? A co na pewno powoduje, że potrzebujemy nowego ERP.

2. Wizja, misja, wartości – o co chodzi?

Tyle się mówi i pisze o misji, wizji i wartościach firmowych, ale czy na pewno potrafimy zrobić z nimi coś więcej niż tylko umieścić na plakatach i w prezentacjach? Ten warsztat pozwoli omówić i wypracować listę możliwości, które dadzą sposobność do zaangażowania pracowników

3. Zarządzanie rozwojem pracowników, czyli operator robi karierę

Nasze badania opinii pracowników pokazują, że większość z pracowników produkcji nie widzi szans na rozwój swojej kariery, co w konsekwencji prowadzi do poszukiwania innych możliwości w kolejnej firmie. Ale czy na pewno pracownik produkcji nie może robić kariery? Na warsztacie spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie

4. Struktura organizacyjna, która wspiera procesy

Czy konstrukcja struktury organizacyjnej ma znaczenie dla wyników procesów? Jak budować struktury, które pomagają eliminować silosy? To pytania na które odpowiemy sobie podczas warsztatu

5. „Servant” lider- od „wiem wszystko”, po „lean leadership”

Jaki powinien być lider (manager/kierownik/mistrz/lider/brygadzosta), by efektywnie wspierać rozwój swoich podwładnych i budować zaangażowanie oraz odpowiedzialność za osiągane wyniki? Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać podczas warsztatu

6. Komunikowanie zmiany, czy codzienna komunikacja

Jak komunikować dużą zmianę, a jak małe zmiany? Jak wykorzystać daily management do komunikacji zmian i jak budować treść komunikatu, by zminimalizować wątpliwości odbiorców? O tym porozmawiamy podczas warsztatu.

7. Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej

Jeśli czytaliście książki Patrica Lencioniego, to już wiecie o czym będzie ten warsztat! A dla tych, którzy Lencioniego nie poznali zapraszamy do pracy nad piramidą przezwyciężania dysfunkcji w pracy zespołu i kroków budowy zespołu, który będzie zaangażowany i odpowiedzialny za swoje wyniki.

8. Jak skutecznie wdrażać obcokrajowców do pracy w polskich firmach?

Zagadnienie dotyczy barier i wyzwań, z jakimi spotykają się polskie firmy w dobie najniższego w najnowszej historii bezrobocia w naszym kraju i napływem siły roboczej z szeroko rozumianego Wschodu (głównie z Ukrainy). Z jednej strony do pokonania są bariery kulturowe (odmienna od polskiej mentalność) a także językowe (potrzebne są skuteczne metody szkoleń i szybkich wdrożeń imigrantów do pracy.

9. Dlaczego pracownicy (i liderzy) tracą motywację i odchodzą?

Poruszane zagadnienia: praca poprzez wartości, zarówno adaptacja pracownika (pierwsze dni i tygodnie w firmie), szkolenia stanowiskowe, rola opiekuna, jak lean leadership dla zaadaptowanych już pracowników, którzy zaczynają tracić motywację lub czują się niedowartościowani.

10. Jak ugryźć ten lean – od czego zacząć swoją przygodę na drodze doskonalenia

Temat dla osób początkujących w lean, niezaznajomionych z całościową koncepcją, znającą ją jedynie z wyrwanych z kontekstu narzędzi (często stosowanych niezgodnie z ich właściwym przeznaczeniem, np. 5S czy SMED)

Zapisz się

Partnerzy biznesowi

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni

Wyślij zgłoszenie
Skontaktuj się z nami