Konferencja rozpocznie się za:

Zapisz się

Polak potrafi! Lean w polskich realiach

Konferencja „Polak potrafi! Lean w polskich realiach” to wydarzenie, które dostarczy aktualnych informacji i pozwoli wymienić się doświadczeniami związanymi z rozwojem koncepcji Lean Management w firmach logistycznych, usługowych i produkcyjnych funkcjonujących w polskiej kulturze. W programie spotkania przewidziano interaktywne prelekcje firm wdrażających doskonałość operacyjną, panele dyskusyjne i wystąpienia prowadzone przez praktyków dla praktyków.

Partnerzy konferencji

Konferencja współorganizowana jest przez LeanQ Team Sp. z o.o., firmę Personel Profit, Agencję Rozwoju Pomorza oraz Fundację Lean Education, przy wsparciu organizacji społecznych i mediów wspierających „szczupłe” zarządzanie w Polsce, a przede wszystkich polskich przedsiębiorstw, które doskonalą swoje firmy, adaptując na lokalny rynek japońską filozofię Kaizen i koncepcję Lean Management.

 • Poznasz drogę do doskonałości w firmach również z polskimi korzeniami oraz lokalne adaptacje światowych standardów
 • Wymienisz się doświadczeniami, jak wdrażać lean na różnych obszarach firmy
 • Dowiesz się, jak Specjaliści patrzą na poprawianie efektywności w organizacji
 • Zdobędziesz inspiracje do wdrożeń w firmach zarówno produkcyjnych, jak i usługowych oraz dystrybucyjnych
 • Spotkasz ludzi z różnych branż, borykających się z takimi samymi problemami
 • Odpowiesz sobie na pytanie – jak rozwijać kompetencje swoje i swoich pracowników?

 • Prezesów i Dyrektorów firm produkcyjnych, logistycznych i usługowych
 • HR Biznes Partnerów i Dyrektorów HR szukających inspiracji do rozwoju i angażowania pracowników
 • Szefów i Managerów dążących do doskonalenia swoich działów i firm
 • Właścicieli pragnących usprawniać procesy i likwidować marnotrawstwa w swoich firmach
 • Liderów Zespołów i Koordynatorów Lean pragnących wymienić się doświadczeniami

Lean w polskich realiach

– prawdziwe przykłady wdrożeń w polskiej rzeczywistości z plusami i minusami lokalnych adaptacji koncepcji Lean

Brak sprzedażowych prezentacji

– tylko merytoryczne wystąpienia pokazujące przykłady działania lean w Polsce, bez stoisk reklamowych i sprzedażowych

Interaktywna forma wystąpień

– dużo przykładów, wymiana doświadczeń, pytań i interakcji oraz budowania relacji między uczestnikami

Pierwsza „leanowa” konferencja na Pomorzu

– okazja, która rzadko się zdarza, by poznać środowisko praktyków i entuzjastów leanu mieszkających oraz działających na Pomorzu

Program konferencji 2019. PROGRAM KONFERENCJI 2020 JUŻ WKRÓTCE.

9.00 - 9.30 | Wstęp

9.30 - 10.00 | LastingGrowth czyli budujemy drogę do doskonałości operacyjnej

LEANQ TEAM

10.00 - 10.45 | Wizja i strategia. Kluczowe elementy na drodze do doskonałości

AJ FABRYKA MEBLI

10.45 - 11.15 | Doskonalenie procesu. Od potrzeb klienta do budowy procesu

NEUCA

11.15 - 11.45 | Przerwa kawowa

11.45 - 13.00 | PANELE DYSKUSYJNE (3 wybrane spośród 10 w głosowaniu)

Wyniki Państwa głosowania na 3 panele dyskusyjne, które odbędą się podczas konferencji.

1. Efektywne zespoły 2.0 w przyszłości, potencjał pokolenia Y i Z…. Co czeka nas dalej?0%
2. Wizja, misja, wartości – o co chodzi?0%
3. Zarządzanie rozwojem pracowników, czyli operator robi karierę0%
4. Struktura organizacyjna, która wspiera procesy0%
5. „Servant” lider- od „wiem wszystko”, po „lean leadership”0%
6. Komunikowanie zmiany, czy codzienna komunikacja0%
7. Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej0%
8. Jak skutecznie wdrażać obcokrajowców do pracy w polskich firmach?0%
9. Dlaczego pracownicy (i liderzy) tracą motywację i odchodzą?0%
10. Jak ugryźć ten lean – od czego zacząć swoją przygodę na drodze doskonalenia0%

13.00 - 14.00 | Lunch

14.00 - 14.30 | „Leanowe” kompetencje można rozwijać także w szkole!

LEAN EDUCATION

14.30 - 15.00 | Daily Management. Wyzwania i radości

METSÄ GROUP

15.00 - 15.30 | Przerwa kawowa

15.30 - 16.00 | Angażujemy pracowników w ciągłe doskonalenie!

IKEA GDAŃSK

16.00 - 16.30 |Zmiany, zespoły, efektywność - opowieść o wciąż zmieniającej się organizacji

FLOWAIR

16.30 - 17.00 | Zakończenie

Program konferencji może ulec zmianie.

Propozycje paneli dyskusyjnych w 2019 (głosowanie zakończone).

monitor

1. Efektywne zespoły 2.0 w przyszłości, potencjał pokolenia Y i Z…. Co czeka nas dalej?

Dyskusja poświęcona próbie odpowiedzi na pytanie o przyszłość zespołów i menadżerów w przedsiębiorstwie. Jakie będą stawiane przed nimi wyzwania? Z jakimi problemami będą się borykać? Dokąd będą zmierzać?

puzzle

2. Wizja, misja, wartości – o co chodzi?

Tyle się mówi i pisze o misji, wizji i wartościach firmowych, ale czy na pewno potrafimy zrobić z nimi coś więcej niż tylko umieścić na plakatach i w prezentacjach? Ten warsztat pozwoli omówić i wypracować listę możliwości, które dadzą sposobność do zaangażowania pracowników

graduation-cap

3. Zarządzanie rozwojem pracowników, czyli operator robi karierę

Nasze badania opinii pracowników pokazują, że większość z pracowników produkcji nie widzi szans na rozwój swojej kariery, co w konsekwencji prowadzi do poszukiwania innych możliwości w kolejnej firmie. Ale czy na pewno pracownik produkcji nie może robić kariery? Na warsztacie spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie

sitemap

4. Struktura organizacyjna, która wspiera procesy

Czy konstrukcja struktury organizacyjnej ma znaczenie dla wyników procesów? Jak budować struktury, które pomagają eliminować silosy? To pytania na które odpowiemy sobie podczas warsztatu

handshake

5. „Servant” lider- od „wiem wszystko”, po „lean leadership”

Jaki powinien być lider (manager/kierownik/mistrz/lider/brygadzosta), by efektywnie wspierać rozwój swoich podwładnych i budować zaangażowanie oraz odpowiedzialność za osiągane wyniki? Odpowiedzi na to pytanie będziemy poszukiwać podczas warsztatu

speaking-bubbles-b-w

6. Komunikowanie zmiany, czy codzienna komunikacja

Jak komunikować dużą zmianę, a jak małe zmiany? Jak wykorzystać daily management do komunikacji zmian i jak budować treść komunikatu, by zminimalizować wątpliwości odbiorców? O tym porozmawiamy podczas warsztatu.

group

7. Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej

Jeśli czytaliście książki Patrica Lencioniego, to już wiecie o czym będzie ten warsztat! A dla tych, którzy Lencioniego nie poznali zapraszamy do pracy nad piramidą przezwyciężania dysfunkcji w pracy zespołu i kroków budowy zespołu, który będzie zaangażowany i odpowiedzialny za swoje wyniki.

globe-line

8. Jak skutecznie wdrażać obcokrajowców do pracy w polskich firmach?

Zagadnienie dotyczy barier i wyzwań, z jakimi spotykają się polskie firmy w dobie najniższego w najnowszej historii bezrobocia w naszym kraju i napływem siły roboczej z szeroko rozumianego Wschodu (głównie z Ukrainy). Z jednej strony do pokonania są bariery kulturowe (odmienna od polskiej mentalność) a także językowe (potrzebne są skuteczne metody szkoleń i szybkich wdrożeń imigrantów do pracy.

confused-line

9. Dlaczego pracownicy (i liderzy) tracą motywację i odchodzą?

Poruszane zagadnienia: praca poprzez wartości, zarówno adaptacja pracownika (pierwsze dni i tygodnie w firmie), szkolenia stanowiskowe, rola opiekuna, jak lean leadership dla zaadaptowanych już pracowników, którzy zaczynają tracić motywację lub czują się niedowartościowani.

chart-arrow-up

10. Jak ugryźć ten lean – od czego zacząć swoją przygodę na drodze doskonalenia

Temat dla osób początkujących w lean, niezaznajomionych z całościową koncepcją, znającą ją jedynie z wyrwanych z kontekstu narzędzi (często stosowanych niezgodnie z ich właściwym przeznaczeniem, np. 5S czy SMED)

Zapisz się

Partnerzy

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni

Zapisz się
Skontaktuj się z nami